Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2013

dainty
dainty
zapalili papierosy; patrzyli na siebie z niedowierzaniem - nic nie znajdując; nic nie wskrzeszając
— Marek Hłasko
dainty
(..) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— Wojciech Kuczok "Senność"
Reposted fromchujawa chujawa viaszydera szydera
dainty
-Gdzie pójdziemy?
-Gdziekolwiek,gdzie nikt nas nie zna.
— Ernest Hemingway
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
dainty
Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia
— Hłasko
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
dainty

snowkeh

thomas cadrin, 2013

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
dainty

UNITY 60”x48” acrylic on canvas

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
4153 bffd 420
Reposted frommakswilczur makswilczur viaszydera szydera
dainty
I think too much. I think ahead. I think behind. I think sideways. I think it all. If it exists, I’ve fucking thought of it.
— Winona Ryder
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
dainty
5361 0b75 420
dainty
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

December 01 2013

1909 9c77 420

distineo:

olivia ståhlbrandt & josefin gustavsson by nina holma for revs magazine

Reposted fromserialkiller serialkiller viadariannna dariannna
dainty
Od czekania dusza rdzewieje.
— Carlos Ruiz Zafón
dainty
Nawet głupich życzeń urodzinowych nie wolno jest mi Ci złożyć ..
— better not be..
Reposted fromEwellka Ewellka
dainty
Każdy człowiek potrzebuje być kochanym, akceptowanym i głaskanym, nawet ci dziwni faceci z Japonii, którzy biorą śluby z prześcieradłami lub z postaciami z gier wideo. Jesteśmy w tym wszystkim tacy sami, jak nasze domowe zwierzęta. I nie ma czegoś takiego, jak singiel z wyboru - są tylko ludzie, którzy po prostu szukają. Oby znaleźli, i oby nikt ich po drodze nie pobił.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromIllara Illara viavampira vampira
dainty
dainty
Cały mój świat potrzebuje psychologa (...)
Cały mój świat, żeby stanąć na nogach
— Happysad "Psychologa"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarizonadream arizonadream
dainty
7523 900b 420
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasatyrlane satyrlane
dainty

"Czy pomyliliście kiedyś jawę ze snem? Albo ukradliście coś, choć mieliście pieniądze? Czuliście nostalgię? Myśleliście, że jedziecie, choć pociąg stał na stacji? Może byłam po prostu szalona. Albo może byłam dziewczyną.. zaburzoną."

— przerwana lekcja muzyki

Unbelievable Snowflake Photographs Captured With Cheap DIY Camera

Snowflake

Snowflake

Snowflake

diy camera

Russian photographer Alexey Kijatov‘s DIY camera  may not appear to be very sophisticated, but it takes beautiful photographs of crystal clear snowflakes, capturing their icy and delicate uniqueness. To create this camera, Kljatov attached an old and inexpensive 44M-5 Helios lens to his Canon Powershot A650 using a board, tape, a screw, and a piece of glass. (You can read a more in-depth description of the process on this blog post.) These featured photographs were all shot on dark woollen fabric in natural light (typically a grey cloudy sky), but Kljatov also shoots the flakes against a piece of glass. Whichever background he uses, Kljatov captures the elegant geometry of each flake without the use of fancy equipment.

You can find out more about snowflake types here.

diy camera

Snowflake

kljatovphotography15 kljatovphotography2 kljatovphotography16 kljatovphotography5 kljatovphotography14 kljatovphotography13 kljatovphotography12 kljatovphotography10 kljatovphotography4 kljatovphotography3kljatovphotography11

The post Unbelievable Snowflake Photographs Captured With Cheap DIY Camera appeared first on Beautiful/Decay Artist & Design.

Reposted fromcuty cuty viavampira vampira
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl