Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

dainty
2019 4985 420
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viaqbshtall qbshtall
5944 a789 420
Reposted fromcalcifer calcifer viaqbshtall qbshtall
dainty
6618 1ed5 420
Reposted fromzrazik zrazik viajethra jethra

December 24 2013

dainty
dainty
zapalili papierosy; patrzyli na siebie z niedowierzaniem - nic nie znajdując; nic nie wskrzeszając
— Marek Hłasko
dainty
(..) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— Wojciech Kuczok "Senność"
Reposted fromchujawa chujawa viaszydera szydera
dainty
-Gdzie pójdziemy?
-Gdziekolwiek,gdzie nikt nas nie zna.
— Ernest Hemingway
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
dainty
Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia
— Hłasko
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
dainty

snowkeh

thomas cadrin, 2013

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
dainty

UNITY 60”x48” acrylic on canvas

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
dainty
I think too much. I think ahead. I think behind. I think sideways. I think it all. If it exists, I’ve fucking thought of it.
— Winona Ryder
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
dainty
5361 0b75 420
dainty
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

December 01 2013

1909 9c77 420

distineo:

olivia ståhlbrandt & josefin gustavsson by nina holma for revs magazine

Reposted fromserialkiller serialkiller viadariannna dariannna
dainty
Od czekania dusza rdzewieje.
— Carlos Ruiz Zafón
dainty
Nawet głupich życzeń urodzinowych nie wolno jest mi Ci złożyć ..
— better not be..
Reposted fromEwellka Ewellka
dainty
Każdy człowiek potrzebuje być kochanym, akceptowanym i głaskanym, nawet ci dziwni faceci z Japonii, którzy biorą śluby z prześcieradłami lub z postaciami z gier wideo. Jesteśmy w tym wszystkim tacy sami, jak nasze domowe zwierzęta. I nie ma czegoś takiego, jak singiel z wyboru - są tylko ludzie, którzy po prostu szukają. Oby znaleźli, i oby nikt ich po drodze nie pobił.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromIllara Illara viavampira vampira
dainty
dainty
Cały mój świat potrzebuje psychologa (...)
Cały mój świat, żeby stanąć na nogach
— Happysad "Psychologa"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarizonadream arizonadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl